Om oss - Bergen Gokartsenter AS

Om oss

Bergen Gokartsenter AS

Vi ønsker å gjøre vårt aller beste for å levere en uforglemmelig “actionfylt” opplevelse for store og små!
Det skal her være et tilbud for alle, uansett alder og kjønn.
Samtidig ønsker vi å kjøre en “grønn profil” som både er godt for helsen og miljøet.
Alle gokartene er elektriske, men vi kan love at de går minst like bra som bensinkarter.

Betaling

Også når det gjelder betaling for våre tjenester ønsker vi å gjøre det enkelt for våre kunder og oss selv.
Vi tilbyr kun kortbetaling eller Vipps.
Av kort tar vi alle debet kort, Visa og MasterCard
Vipps nummeret vårt er: 546626

Gokart – kjekt å vite

I Norge er gokart utleie og kjøring strengt regulert, og vi forholder oss til mange og detaljerte regler og forskrifter.
Her presenterer vi en del sentrale temaer og detaljer som kan være nyttig å vite både for dem som skal kjøre og for den som bare er nysgjerrig.

Aldersgrenser og hastigheter
Spørsmålene som oftest kommer til oss handler om hvem har lov til å kjøre hva?
Her er reglene relatert også til vårt tilbud:

 • Kidkart betegnes i forskriften som småbarnskarting.
  Disse går i maksimalt 11 km/t som betegnes som “ganghastighet”
  Kidkartene kan kjøres av barn fra 3 år og oppover
 • Juniorkart betegnes i forskriften som barnekarting
  Disse går med en gjennomsnittsfart på 25 km/t
  Juniorkartene kan kjøres av barn fra og med 8 år.
 • Seniorkart betegnes i forskriften som karting
  Disse har en maksimal hastighet på 50 km/t
  Seniorkarter kan kjøres av de som er fylt 15 år.

Karter fra ulike hastighetsgrupper skal ikke benyttes sammen. Det som er fint med våre elektriske karter og ny teknologi,
er at kartene kan settes opp på ulike hastighetsnivåer. Derfor har vi satt ett nivå på seniorkartene som er helt likt med topphastigheten til
juniorkartene. Dermed kan vi kjøre junior og senior karter i samme heat.

Vilkår og betingelser

Avbestilling og uteblivelse (No show)
En avtale om reservasjon for kjøring er bindende for begge parter.
Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten.
Erstatning for booking som ikke blir benyttet, beregnes etter følgende praksis:

Enkeltkunder:
a) Alminnelig grunnregel:
Dersom kunden uteblir uten avbestilling (No show), betaler kunden for bookede heat.
b) Sen avbestilling:
For at Bergen Gokartsenter skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 7 dager før booket event.
Skjer avbestilling senere, betaler kunden samme erstatning som ved No show.
c) Ved sykdom:
Ved sykdom betales booking av kunden. Kunden har selv ansvar for om evt. forsikring skal tilbakebetale beløpet.

Grupper/eventer:
a) Alminnelig grunnregel:
Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler gruppen hele prisen for bestilt event.
b) Sen avbestilling:
For at Bergen Gokartsenter skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 14 dager før ankomst.
Senest 7 dager før booking: Gruppen må betale 50% av totalprisen
Senest 2 dager før booking: Gruppen må betale 75% av totalprisen
Skjer avbestilling senere enn 2 dager før ankomst, betaler kunden samme erstatning som ved No show.

Sikkerhetsregler hos Bergen Gokartsenter:
•Før man kjører gokart skal alle ha gjennomgått og forstått Bergen Gokartsenter sine sikkerhetsregler.
•Sikkerhetsvideoen skal være sett før man entrer gokarten. Vær sikker på at du har forstått det som blir presentert i sikkerhetsvideoen og spør en ansatt om noe er uklart.
•Brudd på sikkerhetsregler eller anmodninger fra de ansatte kan medføre avbrytning av heat samt bortvisning fra senteret.
•Lytt og etterkom alltid instrukser fra de ansatte.
•Det er ikke tillatt for barn under 10 år å være alene i senteret, uten tilsyn av ansvarlig voksen.

Generelle sikkerhetsråd:
•Tøm lommene og heng/legg fra deg løse plagg før kjøring.
•Å kjøre gokart er gøy, men ikke risikofritt. Gjøres det ikke riktig, eller er uaktsom, kan det føre til skader og alvorlige ulykker.
•Vis hensyn til de andre på banen, spesielt om du kjører med juniorer.
•Gokart kjøring er ikke en kontaktsport. All bevisst kontakt mellom gokarter er ulovlig.

Gokart kjøring er ikke tillatt for:
•Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
•Gravide
•Maksimal vekt for førere: 120kg.

Gokart kjøring er ikke anbefalt for:
•Personer med rygg- eller nakkeplager
•Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer

Egenerklæring:
•Egenerklæringen må fylles ut av alle som skal kjøre i gokartsenteret (dette skjer ved registrering første gang).
•For de under 16 år, må en forelder /foresatt fylle ut dette skjemaet (dette skjer ved registrering første gang).
•Jeg er innforstått med at brudd på sikkerhetsreglene kan få alvorlige konsekvenser.

Gokart kjøring kan medføre risiko som kan føre til skader.
•Jeg er innforstått med at jeg blir bortvist fra gokartsenteret uten refusjon dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene.