Vilkår og betingelser

Generelt:

Alle våre event har en bindende avtale til den påmeldte. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Erstatning for påmelding med manglende oppmøte, beregnes etter følgende praksis.

Aldersgrense:

Dersom kunden oppgir eller godtar til å være gammel nok ved påmelding av arrangement, har kunden ikke rett på refusjon dersom det viser seg at dette ikke stemmer. Bergen Gokart har også rett til å spørre om ID/legitimasjon ved oppmøte.

RSX +:

Eventer som inneholder kjøring på hastighet tilsvarende RSX+, krever en rundetid på 37.5 eller raskere. Alle eventer hvor dette gjelder vil bli merket. Dersom en kunde melder seg på uten kvalifisering, risikerer kunden å ikke få adgang til eventet.
Les mer om RSX + her: https://bergengokart.no/rsx/

Bursdagspakker:

Bestilling av pakker må gjøres senest 14 dager før. Kostnadsfri endring eller kansellering kan gjøres frem til 6 dager før. Endring eller kansellering av mat og antallet kan gjøres frem til 3 dager før. Foreldre har hovedansvar for barna/deltakere under arrangementet.

Alminnelig grunnregel:

Dersom kunden uteblir uten avbestilling (NO SHOW), betaler kunden for påmeldt event.

Sen avbestilling:

For at Bergen Gokartsenter skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 7 dager før påmeldings dato.

Skjer avbestilling senere, betaler kunden samme erstatning som ved NO SHOW.

Ved sykdom:

Ved sykdom som oppstår etter at avbestillingsfristen er utgått, betaler kunden for påmeldt event. Kunden har selv ansvar for om evt. å søke sin egen forsikring for tilbakebetaling av kostnad.