GOKART BERGEN

Bedriftsserien 2024

Konkurranse på tvers av bedrifter

VELKOMMEN TIL BEDRIFTSSERIEN 2024!

Lag fra sesongen 2023

Hvem blir vestlandets raskeste bedrift?

Det skal vi finne ut av gjennom 10 løp, der bedrifter fra alle bransjer kommer sammen for å sette hastighet, utholdenhet og konkurranseinstinkt på prøve. Hver bedrift kan registrere 3-8 deltakere per lag, med mulighet til å melde på opp til 3 lag. Løpene gjennomføres som utholdenhetsløp eller det som er bedre kjent som Le Mans løp. Her er det om å legge bak seg flest runder i løpet av 2 timer, og plasseringen fra vært løp gir poeng til serien som går gjennom hele året. Vi tror 2024 blir en utrolig spennende sesong med både nye og gamle deltakere der hvert eneste løp blir en kilde til samtaler, nye bekjentskap og mange uforglemmelige minner.

Serien består av inntil 40 team.

 • Hver bedrift kan registrere inntil 8 deltakere per lag, med mulighet til å melde på opp til 3 lag. 
 • Ved behov kan det gjøres endringer i teamet underveis i serien.
 • Under hvert løp må hvert team stille med minimum 3 sjåfører – men gjerne fler: Det er ikke krav til at de samme førerne stiller ved hvert løp.
 • Alle teamene vil gjennomføre 10 løp gjennom hele sesongen. I snitt kjøres 1 løp i måneden. Det vil gjøres noen tilpasninger ifm. sommerferieavvikling.
 • Løpene vil gjennomføres som «utholdenhetsløp» etter Le Mans prinsippet. Hvert team får tildelt 2 karter, en som er på banen og en som lades/vedlikeholdes.
 • I løpet av de 2 timene racet pågår, skal teamet kjøre så mange runder som mulig.
 • Løpene kjøres primært på tirsdager fra kl. 19:00 til 21:00 (oppmøte kl. 18:30). Det vil være maksimalt 8 team som kjører samtidig
 • Premier til de tre beste lagene. Stor og eksklusiv premie til vinnerne inkl. vandrepokal. Etter siste løp blir det premieutdeling og festligheter i tråd med motorsportens ånd.
 • Alle førere som blir med, får inkludert medlemskap og mulighet til å kjøre med 40% rabatt på alle ordinære heat, mandag til torsdag.
 • Serien starter opp i siste halvdel av februar og avsluttes i desember.

BEDRIFTSSERIEN 2024

kr29.000,-
8 deltakere pr lag
10 løp pr sesong
1 løp hver mnd
2t pr løp
Meld på din bedrift!
Påmelding åpen nå!

REGLEMENT FOR BEDRIFTSSERIEN

1.Det kjøres 10 løp á 2 timer, hvor 9 løp er tellende. Etter alle løpene strykes det dårligste løpet. Løp som diskvalifiseres grunnet for lang tid uten førerbytte, 10 eller flere runder i fratrekk (se punkt 17 for detaljer), for få førere/førerbytter og bortvisning av team strykes ikke

2. Hvert team må stille minimum 3 førere på hvert løp. Overtredelse medfører tildeling av sisteplass i løpet. Løpet kan likevel kjøres og runder vil bli talt, men poeng vil ikke bli gitt.

3. Teamets førere bytter på å kjøre, og det er obligatorisk med minimum 7 førerbytter pr. løp. Teamleder plikter å følge med på dette.

4. Ingen førere kan kjøre mer enn 20 minutter i ett strekk, og ikke mer enn 50 minutter totalt i et løp. Overtredelse medfører sisteplass i løpet. Ved bytte er det den fører som setter seg inn i karten som får påført gjeldende runde.

5. Hvis ingen på teamet møter på et løp, vil teamet bli diskvalifisert. Det blir 0 poeng og 0 runder.

6. Poengfordelingen blir som følger:

 1. plass 10 poeng
 2. plass 9 poeng
 3. plass 8 poeng
 4. plass 7 poeng
 5. plass 6 poeng
 6. plass 5 poeng
 7. plass 4 poeng
 8. plass 3 poeng

Ved lik poengsum ved serieslutt går det teamet med flest runder totalt foran.

7. Ved seriestart må samtlige deltakere registrere seg på registrerings-pc i gokartsenteret. Det er teamleders ansvar å informere nye sjåfører om gjeldende regler. De bedriftene som har 2 eller flere team oppfordres til å være fair. Det er ikke tillatt å bruke en fører på flere team under samme løp.

8. Forsikring og medlemskap for samtlige deltakere er inkludert i startavgiften. Alle team i bedriftsserien får, som et treningstilbud, mulighet til å kjøpe heat for 120,-. Dette gjelder hverdager (mandag til torsdag) så lenge serien varer.

9. Minimum 1 representant fra hvert team plikter å stille senest 45 min. før løpet starter. Trekning av startspor og kart vil skje på møterommet 30 min. før start. Team som ikke har representanter til stede når trekningen foregår vil bli henvist til dårligste startspor.

10. Resten av teamet må stille senest 30 min før løpsstart.

11. Hvis et av teamene tjuvstarter, stoppes løpet og siste startspor vil bli tildelt. Starten er ikke godkjent før alle team har fullført en runde uten førerbytte, uhell etc.

12. Samtlige deltakere disponerer gratis kjøreutstyr. Det er imidlertid tillatt med eget utstyr dersom dette er ønskelig. Ved bruk av egen hjelm, må øynene være beskyttet.

13. BGS-ansattes avgjørelser gjelder i alle situasjoner. Diskusjoner som gjør at løpsleder eller banemannskap blir forstyrret under løpet kan medføre bortvisning av enkelte førere eller diskvalifikasjon for teamet. Det er mulig å ta opp ting/situasjoner etter løpet.

14. Man må kalkulere med at det kan skje hendige uhell, havari, variasjon i banefeste etc. Dette er en del av motorsporten – og teamene krediteres ikke for tap av tid. Ved tidstap som direkte skyldes grove feil fra BGS’s side, vil kreditering av tid bli vurdert. Da må løpsleder (vaktansvarlig) underrettes om den eventuelle feilen umiddelbart etter løpet, og skriftlig klage må leveres til løpsleder.

15. Hvis en kart stopper på banen, og ikke kan kjøres videre, skal BGS’s banepersonell snarest mulig sørge for at karten blir erstattet med en ny.

16. Alle sjåfører plikter å sette seg godt inn i flagg- og kjørereglene. Brudd på kjøreregler straffes med advarsler og evt. fratrekk av runder. Advarsler som blir gitt, gjelder for teamet og ikke for fører. Det vil i hovedsak bli gitt advarsel før eventuell straff, bortsett fra ved grove brudd som går på sikkerheten. Ved grove brudd som går på sikkerhet så kan lagene iføres straff direkte. Med brudd menes:

 1. Kjøre for fort inn i pit: fratrekk av 3 runder
 2. Ikke etterfølge blått flagg: 15 sekunder tillegg ved neste pit-stop 
 3. Farlig kjøring: fratrekk av 2 runder
 4. Krysse pit-linje uten signal: fratrekk av 2 runder
 5. Ikke etterfølge satte tider for pitstop eller førers maks/min kjøretid: fratrekk av 3 runder
 6. Forbikjøring ved gult flagg: fratrekk av 3 runder
 7. Det er påbudt å ha minimum en kart på ladning av gangen 3 runder

17. Hvis et team har pådratt seg fratrekk av 10 runder under løpets gang, vil dette automatisk resultere i diskvalifisering i gjeldende løp. BGS forbeholder seg retten til å bortvise team/personer fra banen.

18. Deltakere kan oppholde seg i pitområdet, men det er forbudt å gå, stå eller oppholde seg ved innkjøringsfeltet i pit. Brudd medfører fratrekk av 3 runder

19. Ved førerbytter gjelder gangfart på vei inn i depot. Brudd medfører fratrekk av 3 runder. Det er ingen hensikt å kjøre fort i pit, da man ved førerbytte har en minimumstid i pit (pit-in) på 50 sekunder. Det vil si at det skal gå minimum 50 sekunder fra fører 1 krysser linje for pit-in til fører 2 krysser linje for pit-ut.

Utkjøring fra depot kan gjøres i normal hastighet, men husk at kart ut fra depot har vikeplikt. Overtredelse av vikeplikt kan straffes med advarsel/fratrekk av 3 runder.

20. Ved førerbytte parkerer sjåføren på lagets plass, lader overføres fra ny til brukt kart og skal ikke fjernes før neste førerbytte.

21. Førerbytte skal kun skje under oppsikt av en ansatt på BGS. Hvis mange team gjennomfører bytte samtidig, kan dette føre til kø i depot. Dette vil ikke bli kreditert tid for, da det kan unngås ved at teamene følger med og fordeler byttene på best og raskest måte.

22. Teamene er ansvarlig for å koble til lader på karten de har kjørt slik at denne er ladet for neste fører. Det er påbudt å ha minst en kart på ladning av gangen. Det vil si at neste sjåfør ikke kan kjøre fra pit plass før karten som er på vei inn er på plass og klar til å lade i pit plassen.

23. Det er ikke tillatt å gjøre endringer/modifikasjoner på utstyret.

24. Det er i hovedsak 8 førere per lag. 8 førere per lag har rett på rabatert kjøring mandag til og med torsdag så lenge serien pågår. Man kan bytte ut førere underveis i sesongen, men dette skal avklares med Seriens arrangører (Tony eller Helen). Førere kan bestå av ansatte i bedriften, Leverandører eller kunde i bedriften (med kunde menes: større kunde som handler regelmessig og i stor skala).

Flagg/Lys regler:

cheq 01

Løpet er avsluttet

rodt 01

Løpet er stoppet

blått 01

Slipp forbi raskere kart som ligger bak

gult 01

Farlig situasjon på banen – senk farten, forbikjøring forbudt

gront 01

Banen er klar igjen – faresituasjon over og løpet kjøres som normalt igjen

svart 01

Diskvalifisering / advarsel – kjør i pit for info (førerbytte ikke tillatt)

Alle resultater vil bli publisert på BGS’s websider, og tabellen vil kontinuerlig holdes oppdatert.

The MArshalls Choice 27. desember

Påmelding til Bedriftsserien 2024