FAQ

Her besvarer vi de mest stilte spørsmålene, samt annen info som kan være nyttig

Hvordan finner i veien til dere?

Se bildene av veibeskrivelsen

Kart

Hva er aldersgrensen?

Vi har tre ulike gokarter.

  • Kidkarter kan kjøres av alle fra og med 3 år.
  • Juniorkarter kan kjøres av alle fra og med 8 år.
  • Voksenkart kan kjøres av alle fra de er fylt 15 år.

Hvor fort går gokartene?

Hastigheten er regulert av norsk lov.

  • Kidkarten har flere hastighetsnivåer, og kan kjøre i maksimalt 11 km/t.
  • Juniorkarten har flere hastighetsnivåer, og kan kjøre i maksimalt 25 km/t.
  • Voksenkarten har flere hastighetsnivåer, og kan kjøre i maksimalt 50 km/t.

Kjører jeg X antall runder eller går det på tid når jeg bestiller kjøring?

Basisproduktet vårt er 1 heat, som varer i 9 minutter. Kjør så mange runder du klarer på disse 9 minuttene.
Dette heatet gjennomføres innenfor et tidsvindu på 15 minutter. Derfor kan det kjøres 4 heat i løpet av 1 time.

Hvor mange kan kjøre på banen samtidig?

Det er maksimalt 10 personer som kan kjøre samtidig.

Hvordan kan jeg se rundetidene mine etter kjøring og eventuelt følge med på fremgangen min?

Ved hjelp av app’en RaceFacer, kan hver enkelt logge inn og få full historikk og detaljer om hvert eneste heat du har kjørt.

Jeg får ikke til å booke flere heat online, hva skal jeg gjøre?

Ved booking av flere heat, legges det automatisk 1 heat’s pause mellom hvert av heatene. Ønsker en f.eks. å booke 2 heat med oppstart kl. 12:00, må en også passe på at det er ledig kl. 12:30.

Hva velger jeg for å få studentpris når jeg booker online?

Velg produktet for student i online booking. Merk at det er et krav at man medbringer og fremviser studentbevis ved oppmøte for å få kjøre som student.
Se vilkår i online booking for dette produktet

Har dere gavekort?

Ja, vi har gavekort som enten kan kjøpes fysisk i vår resepsjon, eller kjøpes elektronisk online her: https://voucher.bergengokart.no

Hvordan skal jeg få bestilt kjøring når jeg har gavekort?

Gavekort kan enten brukes ved drop-in, eller brukes som betalingsmiddel ved bestilling i online booking.

Hvordan kan jeg se om det er ledig på banen?

Det enkleste er å bruke https://booking.bergengokart.no. Dette er en live oppdatert kalender som viser hva som til enhver tid er ledig. Her kan det selvsagt også bookes direkte i løsningen.

Kan familien kjøre sammen på banen?

Ettersom vi har elektriske gokarter og disse kan settes på ulike hastighetsnivåer, kan barn og voksne kjøre sammen på banen.
Det forutsettes da at alle kjører i juniorhastighet.

Vilkår og betingelser

Avbestilling og uteblivelse (No show)
En avtale om reservasjon for kjøring er bindende for begge parter.
Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten.
Erstatning for booking som ikke blir benyttet, beregnes etter følgende praksis:

Avbestilling og uteblivelse (No show)

En avtale om reservasjon for kjøring er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Erstatning for booking som ikke blir benyttet, beregnes etter følgende praksis: Enkeltkunder: a) Alminnelig grunnregel: Dersom kunden uteblir uten avbestilling (No show), betaler kunden for bookede heat.

b) Sen avbestilling: For at Bergen Gokartsenter skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 6 dager før booket event. Skjer avbestilling senere, betaler kunden samme erstatning som ved No show. c) Ved sykdom: Ved sykdom betales booking av kunden. Kunden har selv ansvar for om evt. forsikring skal tilbakebetale beløpet. Grupper/eventer:
a) Alminnelig grunnregel: Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler gruppen hele prisen for bestilt event. b) Sen avbestilling: For at Bergen Gokartsenter skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 10 dager før den dagen aktiviteten er bestilt. Aktivitet senere enn 10 dager før aktivitet: Gruppen må betale 50% av totalprisen Aktivitet senere enn 6 dager før aktivitet: Gruppen må betale 75% av totalprisen Skjer avbestilling/endring senere enn 2 dager før ankomst, betaler kunden samme erstatning som ved No show.

Sikkerhetsregler hos Bergen Gokartsenter


•Før man kjører gokart skal alle ha gjennomgått og forstått Bergen Gokartsenter sine sikkerhetsregler.
•Sikkerhetsvideoen skal være sett før man entrer gokarten. Vær sikker på at du har forstått det som blir presentert i sikkerhetsvideoen og spør en ansatt om noe er uklart.
•Brudd på sikkerhetsregler eller anmodninger fra de ansatte kan medføre avbrytning av heat samt bortvisning fra senteret.
•Lytt og etterkom alltid instrukser fra de ansatte.
•Det er ikke tillatt for barn under 10 år å være alene i senteret, uten tilsyn av ansvarlig voksen.

Generelle sikkerhetsråd:
•Tøm lommene og heng/legg fra deg løse plagg før kjøring.
•Å kjøre gokart er gøy, men ikke risikofritt. Gjøres det ikke riktig, eller er uaktsom, kan det føre til skader og alvorlige ulykker.
•Vis hensyn til de andre på banen, spesielt om du kjører med juniorer.
•Gokart kjøring er ikke en kontaktsport. All bevisst kontakt mellom gokarter er ulovlig.

Gokart kjøring er ikke tillatt for:
•Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
•Gravide
•Maksimal vekt for førere: 120kg.

Gokart kjøring er ikke anbefalt for:
•Personer med rygg- eller nakkeplager
•Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer

Egenerklæring

•Egenerklæringen må fylles ut av alle som skal kjøre i gokartsenteret (dette skjer ved registrering første gang).
•For de under 16 år, må en forelder /foresatt fylle ut dette skjemaet (dette skjer ved registrering første gang).
•Jeg er innforstått med at brudd på sikkerhetsreglene kan få alvorlige konsekvenser.

Gokart kjøring kan medføre risiko som kan føre til skader.
•Jeg er innforstått med at jeg blir bortvist fra gokartsenteret uten refusjon dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene.

The MArshalls Choice 27. desember